Článek pro v patičce

MaxCo Distribution Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 6/3
40-079 Katowice
NIP: 899-253-66-52
Centrum logistyki i dystrybucji:
ul. Pionierów 39, 41-711 Ruda Śląska
Tel.: +48 32 244 91 40
Fax.: +48 32 244 91 41
Email: sekretariat@maxco.pl


Kontakt